Krysset Kongens gate/Dronningens gate. Dronningens gate fra høyre.
Eiendommen har i senere tid fått adresse Kongens gate 26.

   
https://www.lardex.net