Krysset Kongens gate/Dronningens gate. Dronningens gate fra høyre.
Denne bygningen har i senere tid fått adresse Kongens gate 23.
Bygningen var en del av Østlandske Bygningsartikkelkompani som også hadde et større lager for byggevarer på baksiden av bildet. Bedrikften ble startet av disponent Sølvesen som også bodde i forretningen i Kongensgate 26  i tredje etasje.

   
https://www.lardex.net