Her var det en del av Østlandets Bygningsartikkel Kompanis lager for byggevarer. Bedriften hadde et stort areale sentralt i Sandefjord sentrum. Lagerbygningene og lagertomten måtte senere vike plassen for Sandefjords  Sparebanks pensjonistboliger i Stockfleths gate 26 og Thorstein Hansen as komiberte forretning- og boligbygg i Kongensgate 23 - 29.

Se bilde av stedet idag