Vestfoldbanken het opprinnelig Tønsberg Industri og Sjøfartsbank, og holdt til i Tønsberg.  Den skiftet navn til Vestfoldbanken på slutten av 1960 årene.  Den hadde planer om å etablere seg i hele fylket.  I september 1970 fikk banken konsesjon på å opprette et kontor i Sandefjord.  Dette ble åpnet 15/3 1972 med Oddvar Bruun som banksjef. 

Banken kjøpte sammen med Samtrygd, meierigården for 1,5 mill.kr.   Senere kjøpte de Dronningens gate 8 og 10. Det var her, i Dronningens gate 8 og 10 at banken bygde sitt kontorbygg.   Da nybygget sto ferdig, hadde Vestfoldbanken fusjonert med Christiania Bank  og Kreditkasse. (Senere kalt K-Bank).  K-bank ble senere kjøpt opp av den svenske banken Nordea.  Banken har nå flyttet til hjørnet av Jernbanealleen og Landstads gate under navnet Nordea