Lahn åpnet butikk i Storgata 11.  Fra 1918 sto annonser fra Dresmagasinet, på trykk i Sandefjords Blad. 

I Storgata 11 hadde Venstreavisen Vestfold i mange år sine lokaler med både redaksjon, setteri og trykkeri.

Senere kom R. Hoel med hvitevarer, så Annie Sørensen Parmfyneri som flyttet fra Storgata 8 i 1975. Denne forretingen ble solgt til Wivis Perfymeri i 1995. I sidelokaler var det en spesialforretning for te og kaffe - Kaffespesialen. I bakgåren og i etasjene over både advokatkontorer og tannleger og leiligheter.

Se bilde av stedet idag