I Storgata 11 hadde Venstreavisen Vestfold i mange år sine lokaler med både redaksjon, setteri og trykkeri.

Senere kom R.Hoel med hvitevarer, så Annie Sørensen Parmfyneri som flyttet fra Storgata 8 i 1975.Denne forretingen ble solgt til Wivis Perfymeri i 1995. I sidelokaler var det en spesialforretning for te og kaffe - Kaffespesialen. I bakgåren og i etasjene over både advokatkontorer og tannleger og leiligheter

Se bilde av stedet idag