I Storgata 11 hadde Venstreavisen Vestfold i mange år sine lokaler med både redaksjon, setteri og trykkeri.

Bearbeidet av Sandefjord Rundt Lardex/net