sandefjord kirke har fatt mange endringer gjennon tidene