Sandefjord Drosjebiler hadde 3 holdeplasser innenfor bygrensene, Øvre holdeplass ved Hvidts Plass, Centrum holdeplass ved Privatbanken og Nedre Holdeplass ved Torget.

Se bilde av stedet idag