Dette huset, på hjørnet av Thor Dahls gate og daværende Skippergata, ble bygget og eid av smeden Sandberg.
Inngang fra Skippergata, på motsatt side en veranda med vakkert smijernsrekkverk som lå ut mot en stor og velstelt hage.
Huset ble revet på 1950-tallet og erstattet med BP-bensinstasjonen Øhrehjørnet. Bilfirmaet Henry Øhre, som forhandlet bl.a. Volkswagen, hadde bilverksted, salgslokale og kontorer på mesteparten av naboarealet.
I vår tid (2017) dekker kjøpesenteret Hvaltorvet det samme tomteområdet. Nevnte Skippergata har etter kommunesammenslutningen fra 1.1.2017 fått navnet Matrosgata. Den går langs nedsiden av Torvet, krysser Hvaltorvet i en overbygning av glass og fortsetter over Museumsgata opp mot Bjerggata.  

 

Se bilde av stedet idag