Førbildet er trolig fra siste halvdel av 1930-tallet. Første hele bygning er Ertzhusgården, oppkalt etter doktoren, revet i 1976 etter sterke protester, da Sandar Sparebank trengte utvidelse, den sto ferdig i 1978. Hjørnebygningen ble hovedsete for Sandeherreds Sparebank i 1919, siden har banken vært der med skiftende navn. Neste hjørnegård vet vi lite om bortsett fra at den, med spir og pyntende bygningsdetaljer, kom opp etter bybrannen i 1900. Deretter ser vi et tomrom før Jernbanealleen 29, også den oppført etter bybrannen. Neste hjørnegård ble oppført av Johan Rasmussen ca. 1911, deretter Hotel Atlantic fra 1914. Butikkene vi ser er først Einar Rom, herreekvipering, deretter Albert Tutvedt med tobakk etc. og pengelodd. Nederst i bankbygningen ser vi også en butikk, men vet dessverre ikke hvilken. På hjørnet av nr. 27 var Richard Olsens bok- og papirhandel. I neste gård, nr. 29, var Tobana og Carl Lie, deretter fotograf Koloboffs butikk før Georg Solberg hadde inngang på hjørnet. I venstre kant ses gullsmed H.G. Berg og Marie Thorsens bokhandel.

Se bilde av stedet idag