Trebygningen nedenfor til venstre var Ekeligården som lå opprinnelig ut mot Torvet.
Bygningen sperret  da Jernbanealleen skulle videreføres fra Rådhusgaten til Torvet.

Den ble da flyttet til Jernbanealleen 22, der den først lå med sportsforretningen til Olaf Hj. Ekeli.
Senere drev Gunnar Hesby sportsforretning.

Her er også andre bilder fra brannen 04.02.1963

Ovenfor ses Aker Iversens forretningsgård, oppført rundt 1934.