Jernbanealleen 15 er et mindre forretningsbygg med butikker på gateplan og kontorer i annen etasje.

Der Strikkebua nå er (2020) startet Hans Myhra sin frukt og tabakksforretning i siste halvdel av 1940 årene. Myhra spesialiserte seg på piper og pipetobakk og hadde alltid et stort utvalg av piper både i butikken og i utstillingensvinduet. Det var før alle restriksjoner mot røyking kom med forbud både mot reklame og utstilling. 

 

Les mer
Se bilde av stedet idag

Forretningen ble i 1989 overratt til Børn Nilsen under firmanavnet Hans Myhra eftf - Bjørn Nilsen. Senere flyttet Bjørn Nilsen butikken til hjørnelokalet mot Torget, men forsatt i samme bygning. Nå (2020) er lokalene overdratt til enda en ny eier.

I annen etasje i bygningen ses på det eldste bildet nedenfor at det var en tannlege som hadde sin praksis her. 

Arne Svendsen drev også som eiendomsmegler og med regnskapsbistand i annen etasje på 1950 og 1960 tallet