For å vise den virkelige størrelsen av en hval, ble en blåhvalmodell i full størrelse  montert under  taket  i museets hovedsal.