Borgertoget 17. mai er en fin og kjær tradisjon i Sandefjord.
Det arrangeres på ettermiddagen, og her får medlemmene i byens mange lag og foreninger
innen alle tenkelige aktivitetsområder, full anledning til å vise seg fram.
Også russen deltar og skaper liv og latter med sine påfunn.