Forretningsård helt nederst i Storgata. Gjennom årene har det vært mange ulikevirksomheter i bygget. Blant disse kan nevnes Thor Dahls Colonial, G, Grans Colonial, Nummes møbler, Fruktlageret, Parfymeri, Lærvarer og nå Urmarker.I 2 etasje var det i mange år kafevirksomhet med Promenadekafeen og senere Grand Kafe, og så arktitekvirksomhet

Se bilde av stedet idag