Bygningen ble i mange år kalt Odberggården, da advokatene Irgens P Odberg og Per Odberg hadde sine kontorlokaler i gårdeImidlertid  var det tidligere også forretningsvirksomhet i huset ved at skipsreder Albert Grøn holdt til her. Han dannet sitt første aksjeselskap i 1883 som skipsreder.

Bygningen ble revet på slutten av 1960 tallet for å gi plass det det nye bygget Posten og Televerket