Storgata 14 er hjørnegården Storgata 14 / Kongensgate 2.

Her hadde John Johnsen sin herreekvipering med inngang fra hjørnet. Lokalene nærmere de tidligere lokalene til Sandefjords Blad , Abrahamsen Fruk & Tobakk.  I annen etasje flere kontorer  med ulike funksjoner, og videre oppover i etasjene leiligheter.

Se bilde av stedet idag