Storgsta 16 er også  en hjørnegård mot Kongensgate. De tidlige butikken som Thor Hasle as og Endre Lind hadde fasade og innganger mot Kongensgate, mens Thorleif Jacobsen herreekvipering hadde inngang på hjørnet og utstillingsvinder både mot Kongensgate og Storgata.
Se omtale av Endre Lind Urmaker under bedrifter og næringsliv i undergruppe "butikker andre" og under firmanavnet G.Gulseth og Thor Hasle as bedrifter og næringsliv i undergruppe "Jernvare". Men disse firmaene er forlengst historie i denne bygården, og overtatt av andre bransjer og drivere

Oppover i etasjene var det og er den i kombinasjon av kontorer og leiligheter

Se bilde av stedet idag