Her vil vi presentere aksjebrev med en forbindelse til Sandefjord/Sandar.
Har du noen aksjebrev eller firma historier du vil dele med oss ta KONTAKT