En vanlig forklaringe på navnet Yxenøy er Okseøy, men forrklaringen er usikker.

De finnes imidlertid langt mer spennende forklaringer på navnet, dette med tanke på gamle sagn og fortelleringer om Truber slott og labyrinten på Truber.En annen teori er at Yxna kan tydes som parringslysten. Dersom denne forklaringen kan legges til grunn, kan Yxenøy forbindes med fruktbarhetsritualer  eller seremonier, jfr labyrinten på Truber. 

Les mer

En artig sak er blomsterarten småvendelrot som er en velkjent art ute i Europa. Den har sitt voksested her ute som eneste sted i Norge. Hvordan den har dukket opp nettopp på Yxenøy kan være at den har kommet sammen med ballastjord i skip. En annen teori kan være at frø er frakatet i fjærdrakten  på trekkfugl på vei nordover.

Villa Yxenøy ble bygget av kommandør Christen Christensen i 1900, og er navnet på en av byens eldste fritidsboliger. Villaen ble skilt ut fra Skogan Gård. Vei ble lagt fra Skogan og ut til boligen. Telefonlinje ble lagt fra Kamfjord  i 1901.

Sennere ble Villa Yxenøy benyttet som sommerbolig for Lars Christensen, og bolig for Lars Chrisensen jr og senere Thor Christen Christensen. Deretter ble Skogan Gård og eiendommen Yxenøy solgt til Kjekk Christian Ulrichsen 

Kilde: Delvis Davidsen, Roger - Et sted i Sandefjord
Bearbeidet av Lardex.net