Det varte ikke lenge før stasjonen ble et populæert møtested for unge og eldre som ville se reisende med toget.

Stasjonsbygningen ses midt på bildet, men etter hvert som togene gikke hurtigere og Jåberg stasjon ble sløyftet som stoppeested, ble stasjonsbyngningen et forsamlingslokale for de lokale