Den først bygningen på Granholmen Hotel ble oppført i 1900. Etter en stor utbygging i 1931 ble hotellet og restauranten regnet som Oslofjordens største restaurant, og det ble holdt mange store fester og tilstelninger her. Under den 2. verdenskrig var Granholmen hotel tilholdssted for unghirdmarinen. NSUF hadde kjøpt hele holmen og bygningsmassen kr kr. 200.000.

En eksplosjonsartet brann natten til den 4.september 1950 la bygningene i grus. De 8-10 gjestene som overnattet på hotellet ble reddet ut, til dels under svært dramatiske  omstendigheter. Året etter kjøpte Sandefjord kommune området, og la dette ut til friområde.

Siden har Granholmen vært et populært bade- og campingplass med en kafe.

Kilde: Roger Davidsen: Steder i Sandefjord

Bearbeidet av Lardex Bildegruppe