Framnesveien nr. 56 lå på nordsiden av Framnesveien rett overfor porten til Jahres Fabrikker. Her bodde maskinist Theodor Eriksen med hustru Petra.. Bilen er en Ford V6 og tilhørte Rolf Eriksen, lastebilsjåfør hos Jahres Fabrikker. 
Senere kjøpte Jahres Fabrikker huset av arvingene og etter noen år ble det revet.

Se bilde av stedet idag