Anton Gjeldstad som hadde sin fabrikk i disse lokalene var en  datidsen "Petter Smart".

Mest kjent er hans oppfinnelse av hvalkloa som ble benyttet til å dra hvalskrottene opp til flensefekket på kokeriet.

Se flere opplysninger under hvalfangst - pantenter og utstyr - hvalkloa.