På skrå over gata ligger en av murbyens få 1 1/2 etasjes bygninger, Kirkegata 7 fra ca 1920.
Her har vi en godt bevart jugendbygning med mansardtak.

Den er omgitt av hage med busker og trær og en fin uthusbygning. Arkitekt ukjent.