Kirkegata 7 er en 1 1/2 etasjes bygning fra ca 1920.
Her har vi en godt bevart jugendbygning med mansardtak.
Den er omgitt av hage med busker og trær og en fin uthusbygning. Arkitekt ukjent.

Per Gulliksen.Kirkegt. 7
August 2001: Fransk restaurant "Villa Provence" ved Merete Gulliksen (bror til Per Gulliksen) og Franck Voyer.

 

   
https://www.lardex.net