1939 besluttet Sandefjord og Sandar kommuner å opprette en felles yrkesskole.
På grunn av krigen ble byggearbeidet utsatt. Midlertidig ble den ledige lagerbygningen i havneområdet ominnredet til verkstedrom.
1941 5. oktober startet linjer for et mekaniker- og et bygningssnekkerkurs. 
Skolens valgte styremedlemmer var bakermester Victor Holte, ingeniør Erling Corneliussen og verkstedarbeider Kristian Kalleberg, sistnevnte som formann.

Les mer

De første lærerne var Hans Østby i mekanikk, og byggmester Knut Hafsund som bestyrer og lærer i bygningssnekkerkurset.
Fra høsten 1942 ble skolen utvidet og omfattet to nye kurs, et åttemåneders murekurs og et seks måneders kjole- og linsømkurs.
Neste utvidelse var et seksmåneders husstellkurs i 1946.
For skoleåret 1946-47 planla styret et tomåneders sveisekurs og forskoler av ti måneders varighet for mekanikere, tømrere,
malere, rørleggere og elektrikere. I tillegg kom kurs for dame- og herrefrisører og sømkurs.
Fra 1945 tok ingeniør William Gilbu over som skolens bestyrer.
Tidlig i etterkrigstiden ble det nedsatt en komité som skulle forberede bygging av en større og mer moderne yrkesskole.
I 1957 sto den nye skolen ferdig i Bugården ved gamle stadion.
Den nye høyere skolen skulle bli yrkesskolens nære nabo, den sto ferdig i 1959.

Kilde: Det norske næringsliv, Vestfold fylkesleksikon.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.