Sandefjord Folkeskole, "Byskolen", sto ferdig til bruk i august 1887. Byens "almueskole" var oppført i 2 etasjer og kostet 55.000 kroner. I 1914 ble skolen påbygd en etasje samtidig som fløyen mot Rådhusgata ble reist.

Se bilde av stedet idag