Chr. Christensens Plass har fått navnet etter skipsreder av samme navn. Plassen ligget mellom Leivollgata i nord og Kathrineborggata i syd. Christensen c\var en stor reder  født 1845 i Sandefjord og døde 1925. Han dro tidlig til sjøs som mannskap på sin fars skute "Kronprins Carl", der J.M. Bryde var skipper. Skuta forliste, og Christensen dro til København og tok eksamen ved Grønes handelsakademi i 1864. Hans mat Otilie Christensen fortsatte rederiet og forretningsvirksomhet etter sin mann til sønnen ble så voksen at han kunne overta fra 1868.