Bygd av Johan Evensen i 1932 som bodde der frem til sin død 30. Oktober 1995.

På begynnelsen 2000 tallet ble Forsmann II som er omsorgsboliger for pensjonister bygget på tomta

Les mer
Se bilde av stedet idag

Huset ble revet i 1996 for å gjøre plass til Forsmann 2.
Huset ble solgt til Sandefjord Kommune 1983 under forutsetning at Evensen skulle bo der så lenge han levde.
Ingen hadde forutsatt at Johan skulle bli nær  101 år gammel. 
Transportfirmaet holdt til her frem til 1955, da kontorene ble flyttet til Kilgata 16. 
I 1960 kjøpte Johan Evensen Lasken Bensinstasjon og etablerte verksted der.

Kilde: Knut Evensen