Før og under bygging av ny yrkesskole ble prisen og størrelsen diskutert mye. Både på folkemunne og i avisene. Dette innlegget er hentet fra Sandefjords Blad, undertegnet en ”BORGER”

”Nu er yrkesskolen, eller som det allerede begynner å bli kalt, "Yrkespalasset”, ferdig. Det er imponerende flott der det ligger, og under den pompøse innvielse falt det mange vakre og smukke ord om hvilken yrkesskole Sandar og Sandefjord hadde reist, en skole så flott at det ville høres utover landegrensene”.

 Og videre: ”Til å være en yrkesskole ligger den i alle fall på et meget høyt nivå. Men de kommunale myndigheter i Sandar og Sandefjord regner kanskje med samme turistinvasjon som i Oslo Rådhus, for i flotthet ligger den i alle fall ikke langt etter'

 ”Typisk for det hele er kanskje det som en av byens autoriteter sa: ”Vi har det skikkelig pent i vår by, se bare på Bugårdsparken og på våre parkanlegg. Tenk bare på hva våre efterkommere vil si.” Ja, de vil nok ha noe å si, våre efterkommere som skal betale det vi øder på luksus og snobberi i vår by i dag.”

Ja, hvor meget kostet det å bygge skolen?  Svaret er 5,4 mill.kroner som vel var et svimlende beløp den gangen. Det ble en kvadratmeterpris på 714 kroner. Det samlede gulvareal var 7000 kvadratmeter. Utstyret til skolen kom på ca 400 000 kroner.

Skolen ble bygget i to byggetrinn. Første byggetrinn omfattet fire 2-etasjes verkstedsblokker, inneholdende mekanikerlinjen, snekker- og maleravdeling, ambulerende kurs, smie- og rørleggeravdeling, maskinaspirant og elektrikeravdeling. To av verkstedblokkene er uten kjeller og to med kjeller.

Annet byggetrinn omfattet rom for skolens administrasjon, bibliotek, spisesal for elever, husstellavdelíng med vaskeri, avdeling for kjole- og drakt/søm, frisøravdeling for damer og herrer, laboratorium, samlingsrom, auditorium med filmrom, tre klasse-rom for teoretisk undervisning Og fire tegnesaler.

Arkitektene Oddvar Midttun og Bernt Skottun var utførende arkitekter,

og hovedentreprenører var byggmester Karsten Vileid og murermester Carsten Fredriksen, alle fra Sandefjord.

Les mer

DEN HØYTIDELIGE INNVIELSE AV SKOLEANLEGGET

lnnvielsen av det nye skoleanlegget i Bugården ble en storslagen begivenhet i skolens historie og fant sted 1. november 1957. Pâ samme tid ble innvielsen av Sandar yrkesskole, som navnet var den gang, en manifestasjon av det gode samarbeidet mellom Sandar og Sandefjord kommuner.

SKOLEN SKIFTER NAVN

Fra 1. august 1986 ble skolens navn endret fra Sandar yrkesskole til Sandar videregående skole.

Sakens forhistorie er at da Lov om videregående opplæring trådte i kraft 1. januar 1976, ble det også behov for å endre navn. Allerede året før hadde Fylkesskole-styret nedsatt en komite til å fremme forslag til nye navn på de fylkeskommunale skolene. Spørsmålet om navneendringer har senere vært behandlet flere ganger. I oktober 1982 ga fylkesskolestyret uttrykk for et prinsippielt ønske om felles navneformer for alle videregående skoler i Vestfold.

 

                 PERSONALET FRA SKOLESTART I 1941 FRAM TIL 1991

Administrasjon:Stilling Tilsatt/ Merknader  sluttet

             

Hafsund, Knut                      Bestyrer 1941 - 43
Kalleberg, Kristoffer             Bestyrer 43 - 46
Gilbu, William A                   rektor 46 - 65
Haugen, Agnar Olav            rektor 66 - 85
Saltnes, Laila                       rektor 85 -
Hansen, Johan Haldor        Insp. 58 - 74 Konstituert rektor 65

Kruse, Bård                          Insp. I 75 -Konstit.rektor 84-85

Tvedt, Stig                            Insp. II/I 77 - 86

Larsen, Halvard                   Insp. I 86 - 88

Tuftin, Trond                         Insp. II 84 - 85

Hansen, Birger                     Insp. II 86 -

Andersen, Eli Bogstad        Studieinsp. 77 - 86

Andersen, Dagmar Ø          Studieinsp. 85 - 86

Moe, Oddrun Rudi              Studieinsp. 86 -

 

 

 


Hafsund, Knut Bestyrer 1941 - 43
Kalleberg, Kristoffer Bestyrer 43 - 46
Gilbu, William A rektor 46 - 65
Haugen, Agnar Olav rektor 66 - 85
Saltnes, Laila rektor 85 -
Hansen, Johan Haldor Insp. 58 - 74
Konstituert rektor 65
Kruse, Bård Insp. I 75 - Konstit.rektor 84-85
Tvedt, Stig Insp. II/I 77 - 86
Larsen, Halvard Insp. I 86 - 88
Tuftin, Trond Insp. II 84 - 85
Hansen, Birger Insp. II 86 -
Andersen, Eli Bogstad Studieinsp. 77 - 86
Andersen, Dagmar Ø Studieinsp. 85 - 86
Moe, Oddrun Rudi Studieinsp. 86 -

UndervisningsstillingerLinje Tilsatt/ Merknader sluttet
Andersen, Bjørg S Søm l964 - Hovedlærer 81
Andersen Dagmar Ø Husst./miljø 78 - Faglærer 78 - Hovedlærer 81   
Andersen, Eli Bogstad Husst. 54 - 77 Faglærer 54-77 Hovedlærer 75-77
Bakke, Anne Marie Husst./søm 87
Bakke, Gunhild E.Husst./miljø 88
Bakke, Wenche Frisør 86
Becke, Dagmar Frisør 48 - 54 Vikarlærer 68 - 85
Bergheim, Randi Alm. fag 89
Berntsen, Knut Mask./mek. 75 - 87
Birkeland, Inger Lise Legesekr. 81
Bjerke, Lars Helge Mask./mek. 76 - 77
Bjerkseth, Oddvar Mask./mek. 59 - 89
Bjørnstad, Tore Mask./mek. 74 - 75
Bjørvåg, Astrid O.Legesekr. 87
Borlaug, Nils Alm.fag 69
Brænne, Lise G.Helse/miljø 80
Børresen, Else Lill Kroppsøv. 81 - 82
Børresen, Leif K.Baker 86
Daasvand, Paul O Alm.fag 80
Eidevig, Karl Heinz Alm.fag 78
Eikodd, Randi Gro Søm 81
Eliassen, Oskar Murer 42 - 46
Enge, Åse W Snekker 78 - 79
Eriksen, Erling Elektro 85
Erlandsen, Erland Kjemi/pros. 59
Evensen, Svein Alm.fag 83
Farmen, Harald Elektro 89
Fensgård, Unni Wiig Alm.fag 88
Finne, Gro Farmen Miljø/vedl.h. 81
Finstad, Arnfinn Snekker 83 - Hovedlærer 87-89
Fjeld, Laila Helse/sos. 79 - 86
Flattum, EinarMask./mek. 74 - 75
Fossengen, Bjarne Rørlegger 50 - 55
Fredriksen, HildeFotterapi 83
Fuglseth, Kåre Alm.fag 77
Gallaher Prydz M. Alm.fag 78 - 80
Gjelstad, Odd Maler 49 - 60
Gjertsen, Rolf Pl./sveis/stål 83 - Filialleder 83-86, Hovedlærer 83-89
Græsmo, Lise Frisør 88 - Hovedlærer 89
Gundersen, Helge W Frisør 64 - 91, Rådgiver 86-87, Hovedlærer 87-89
Gundersen, Kari G Husstell 75
Gundersen, Åge H Skole- og arb.forb. kurs 88 - Bestyrer
Hafsund, Knut Tømrer 41 - 42
Hagstrøm, Roar Elektro 87 - 89
Hansen, Johan Haldor V Mask./mek. 49 - 58 Faglærer
Hansen, Svein Moe Frisør 83
Haug, Finn Alm.fag 78 - 90
Haugen, Agnar Olav Maskinasp. 54 - 66 Avd.leder 66
Haugen, Svein G Elektro 83
Haugen, Åse Sannes Helse/miljø 83
Henning, Kåre Baker 78 - 86 Hovedlærer 83 - 8
Holen, Bjarne Elektro 90
Holtan, Harald Mask./mek. 80 - 82
Hynne, Hans Gunnar Alm. fag 89
Ingebrigtsen, Trond Kroppsøv. 84
Jacobsen, Svein Erik PSS 83 - 88
Jensen, Bjørg Eva Kroppsøv. 90
Jensen, Solveig S Husst. 64 - 79
Jensen, Svein Alm. fag 75 - 81
Johannesen, Tine F Husst. 89
Johannessen Stein G Mask./mek. 79 - 88
Johansen, Edgar O Baker 80 - 86
Johansen, Ervin Bygg/anlegg 85 - Filialskoleleder 86
Johansen, Odd Einar Helse/sos. 78 - 80
Johansen, Sigurd Elektro 83 - 85
Jørgensen, Per Hroar Alm. fag 72 - 78
Jørgensen, Wilhelmine Husstell 77 - 83
Kampesæter, Sidsel Helse/miljø 91
Karlsen, Odd Mask./mek. 78 - 87
Kjeldsrud, Frode Elektro 83 - 87
Kjærås, Hogne Kroppsøv. 83 - 87
Kragh, Bjørg Frisør 79
Krohn, Solveig Søm 42 - 48
Krohn, Thoralf Tømrer 42 - 43
Kronstad, Enok Alm.fag 54 - 61
Larsen, Elin Hvaal Baker 87
Larsen, Ellen Vinje Frisør 66 - 86
Larsen, Johan Stener Alm.fag 77 - 89
Larsen, Per Alm. fag 62 - 7l
Lauve, Geir Elektro 87
Lie, Jan Erik Elektro 83 - 86
Liljeros, Wilfred Frisør 90
Liverød, Nils O

Tekn.tegn. 68 - Hovedlærer 78-84,89

Log, IngerHusst./søm 77Lund, Ingrid BLegesekr. 79 - 84Løe, Trine EllinoreHusst. 88Løvaas, AliceFrisør 78 - 88Løyte, OleMask./mek. 56 - 76Markussen, ArnfinnAlm.fag 58 - 63Markussen, KjellMask./mek. 67Munkevold, Svein ArneElektro 76 - 86Myklebust, GunnsteinHusst. 78 - 80Nesset, RannveigAlm.fag 64 - Hovedlærer 78-81, 87-89Nilsen, Gunnar56 - Hovedlærer 7Nilsen, Per KristianSnekker 90Nilsen, AageElektro 84 - Filialskoleleder 88Nome, Arild BjørløwAlm.fag 86 - 89Nordal, HanneAlm.fag 78 - 80Nordby, ElseHusst. 46 - 54Nygård, TorData 79Nøglegaard, Trine AaAlm.fag 82Olsen, Thor OlavAlm.fag 87 - 88Ottesen, OttoKjemi/pros. 75 - RådgiverPrydz, Per OlafAlm.fag 73 - 75Rasmussen, Inger AHelse/miljø 79Reitan, AnngrimMask./mek 77 - 78Revfem, KåreMask./mek. 60Roberg, GunillaSøm 73 - Hovedlærer 82-85, 87-89Ropstad, MaritFotterapi 82 - 83Rusnak, Otto WAlm.fag 89Rønningen, BeritHelse/miljø 81 - Rådgiver 87Samuelsen, JanHelse/miljø 88Sandven, GreteSøm 72Simonsen, AnneHjelpepl. 80 - 83Skatvedt, Bjørn ChrPSS 80 -1Skullestad, DagRørlegger 83 - 88Skaatan, Hans MagneSnekker 84Smith-Meyer, EvaAlm.fag 82Stadskleiv, JørgenElektro 80 - 84Standal, OddbjørgSøm 60 - 88Stenersen, Rolf KKjemi/pros. 59Stensrud, BjørnTimelærer 77 - 79Stousland, SverreElektro 61 - 87Strøm, EdithSøm 71 - 89 Rådgiver 77-87Svendsen Åge RMask./mek. 77 - 84Sæther, DagRørlegger 89Teien, ArneBaker 62 - 81Tharaldsen, Helga MHjelpepl. 83Thoresen, Svein ArneTimelærer 81 - 87Thorland, TorbjørnKroppsøv. 78 - 83Thorsen, ArveMask./mek. 64Todal, EdgarKokker 64 - 74Trydal, IngaSøm 58 - 72Trydal, LivSøm 48 - 62Tuftin, TrondKjemi/pros. 80 - Insp. II 84-85Tvedalen, Ellen HHelse/miljø 90Tvedt, StigAlm.fag 72 - Insp. I/II 77 - 86Uldal, GudmundMask./mek. 58 - Avd.leder/hovedl. 67Uhlving, NilsServitør 64 - 74Vikhamar, AudhildHjelpepl. 79 - Hovedlærer 84-87Walnum, WencheFrisør 61 - 85Wilhelmsen, GroHelse/miljø 88Yggeseth, NilsSnekker 44 - 84Østby, HansMask./mek. 41 - 59Øwre, Jan IngmarElektro 87Aarnseth, Ann-MagritAlm.fag 87 - Hovedlærer 89

KontorpersonaleStilling Tilsatt/sluttet:

Heigen, Bjørg Fullmektig 1985

Hermansen, Tordis     Avd.leder 79

Hesby, Knut   Kontorleder 77 - 78

Larsen, Gerd Aida      Kontorass. 78 - 79

Martinsen, Doris         Fullmektig 82 - 85

Norli, Aud      Fullmektig 83

Olsen, Bjørg Hobæk  Kontorass. 77 – 78

Pratt, Dagny E            Fullmektig 65 - 86

Røed, Else Marie        Kontorass. 89

Svendsen, Solveig      Kontorass. 55 - 66

Willumsen, Ruth        Fullmektig 78 - 89

 

Heigen, BjørgFullmektig 1985Hermansen, TordisAvd.leder 79Hesby, KnutKontorleder 77 - 78Larsen, Gerd AidaKontorass. 78 - 79Martinsen, DorisFullmektig 82 - 85Norli, AudFullmektig 83Olsen, Bjørg HobækKontorass. 77 – 78Pratt, Dagny EFullmektig 65 - 86Røed, Else MarieKontorass. 89Svendsen, SolveigKontorass. 55 - 66Willumsen, RuthFullmektig 78 - 89

KontorpersonaleStilling Tilsatt/sluttetHeigen, BjørgFullmektig 1985Hermansen, TordisAvd.leder 79Hesby, KnutKontorleder 77 - 78Larsen, Gerd AidaKontorass. 78 - 79Martinsen, DorisFullmektig 82 - 85Norli, AudFullmektig 83Olsen, Bjørg HobækKontorass. 77 – 78Pratt, Dagny EFullmektig 65 - 86Røed, Else MarieKontorass. 89Svendsen, SolveigKontorass. 55 - 66Willumsen, RuthFullmektig 78 - 89

RenholdereTilsatt/sluttetAndersen, Else-Marie1986Bakke, Liv Randi78 - 80Berg, Signy71 - 76Brathaug, Anne Marie77Evensen, Else Bjørg67Evensen, Else Marie73 - 77Finstad, Johanne87Fredriksen, Gerd87Fredriksen, Gerd75 - 78Gokstad, Kari84Gundersen, Vigdis90Gustavsen, Solveig88Haugen, Britt E80 - 87Ingebrigtsen, May Berit80 - 83Johannessen, Vigdis80Johansen, Anne Marie73 - 88Johansen, Eva Synnøve80Kjær, Laila73 - 75Laahne, Marit87Nilsen, Anne75 - 78Nilsen, Else Bjørg75 - 81Nilsen, Wenche75 - 80Paulsen, Elsa M62 - 78Røkeness, Grete81Salen, Paula72 - 81Sørensen, Lillian77 - 87Øverby, Liv Jorunn78

VaktmestereTilsatt/sluttetBjerke, Olaf75 - 82Hogsrød, Ove82Mikkelsen, Knut89Nilsen, Bjarne73Olaussen, Johan Baar56 - 74

Mye av materialet er hentet fra boken: ”50 år i yrkesopplæringens tjeneste” 1941 - 1991