Salem Sandefjord er en frikirke i Sandefjord, tilsluttet Pinsebevegelsen i Norgege og tilhører den verdensomspennende Pinsevekkelsen, som kom til Norge i desember 1906. Salem ble etablert og hadde sine første samlinger i  1929. Menigheten hadde 628 tilskuddstellende medlemmer i 2019. Menigheten praktiserer dåp av troende, som er grunnlag for medlemskap.

Hovedpastor i menigheten er Einar Nymoen (2020)[2].

Menigheten er en flergenerasjons-menighet. Søndager er tradisjonell møtedag, men også resten av uken er det aktivitet. Lørdager har tradisjonelt vært ungdommens kveld, da samles 50 – 100 ungdommer.

Menigheten har egen lokalradio, kafe, barnehave og driver MBS - menighetsbibelskolen.

Salem Sandefjord støtter den norske pinsebevegelsens misjonsarbeid i Hviterussland, Ukraina, Georgia og Swaziland. 
Menigheten støtter også arbeidet til IBRA og KABA.. I 2006 var menighetens bidrag til misjon på litt over 250 000 kroner.

Se bilde av stedet idag