Hjertnespromenaden 11. "Freberg-gården" er omtalt av Per Thoresen i Sandefjordmuseenes Årbok 1976-78.
Kjøper i 1868 var malermester Ole Peter Tandberg.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Ole Peter Tanberg reiste til bygninger, en ble sidefløy i hovedbygningen som Thor Klavenes Bryn (1828-1888) mye mot utføre da han overtok eiendommen i 1875.

Abraham Jacobsen Freberg kjøpte i 1881 huset etter sakfører Bryn.
Bygningen med hageanlegg sto nermest uendret til rivningen i 1973, og anlegg av en noe tilfeldig utformet parkeringsplass.

Bryns navn er bevart i den korte gatestumpen som går fra Torggata til Hjertnespromenaden.

Parkeringsplass og tomt for et midlertidig erstatningshus er blitt til Hjertnespromenaden nr 9.
Eiendommen ble i 1874 solgt til lvar Andersen Gallis, men allerede samme år overtok dr. Julius Christensen.
Han var bror av kommandar Chr. Christensen ved A / S Framnæs mek. Værksted.
Christensen var gjennom flere perioder Sandefjords ordfører.
Christensens frue, Dorothea, født Frost, var en habil amatørmaler.
Flere av hennes bilder er malt med utsikt mot Framnes og Stub med Hjertnes-jordene.

Eiendommen ble sammen med Hjertnespromenaden 9 kjøpt av firma Thorstein Hansen as og revet i første halvår 1997. Senere er det bygget et større boligkompleks på eiendommene. 

   
https://www.lardex.net