De nye sositetsbygningene  stod ferdige  på den lille høyden "Bellevue" i 1902.
Parkanlegg, stier og grønntanlegg ble lagt. 
Hele komplekset bestod av 3 store hus oppført i treverk.
En overbygd veranda  knyttet  husene sammen.