Som for Kongensgate 1, begynner heller ikke Kongensgate 2 ved starten av Kongensgate i krysset mot Bjerggata, men i krysset fra Storggata

Se bilde av stedet idag