Henrik Stickler jr hadde en kort periode bilforretning med salg av Saab i sidelokalene