I mange år ble barnetoget avsluttet oppe på festplassen i Preståsen.
Der ble det talt og sunget og alle korpsene fremførte bl.a. et fellesnummer.