Kong Harald ønskes velkommen av administrerende banksjef i Sandar Sparebank, Trygve Andersen. Han var leder for byjubileets arrangementskomite og med det vervet fikk han æren og gleden av å ønske kong Harald velkommen til byjubileet 1995. Det skjedde ved kongeparets ankomst til byens brygge med sjalupp fra kongeskipet.
Dronning Sonja ses til høyre. Samme dag signerte kongen og dronningen jubileumsminnestøtten som Sandefjordbanken ga i gave til byen. Den er datert 23. juni 1995, og står ved Kurbadet.