Bygget var i mange år meierifilial for Sandar Meieri.
I krysset Skippergata/Museumsgata lå en gang en stor trebygning som blant annet inneholdt meieriutsalg. Bygningen lå til det såkalte Havnesporet, men ble revet da Museumsgata ble utvidet.

Grønvolds Kulforretning hadde også adresse Skippergata 8.

Se bilde av stedet idag