Bygget var i mange år meierifilial for Sandar Meieri.
I krysset Skippergata/Museumsgata lå en gang en stor trebygning som blant annet inneholdt meieriutsalg. Bygningen lå til det såkalte Havnesporet, men ble revet da Museumsgata ble utvidet

Se bilde av stedet idag