Skippergata 4 var et kombinert bolig og kontorbygg. Det eides av famileien Moe som drev både med drosjevirksomhet og  kjøreskole.
I første etasje hadde skipsmegler- og spedisjonsfirmaet Støkken & Stenseth AS sine kontorer sammen med distriktskontorer for Norsk Brændselsolje AS (BP). Arne Støkken var agent for BP i søndre Vestfold, og i 1973 flyttet BP ut fra Skippergata 4 og over til Stockflethsgate 22.
Inne i bakgården var det en rekke garasjer som ble leiet ut til beboere i området. 

 

Se bilde av stedet idag