Alb. Furustad, Alb. står vel for Albert, annonserte seg som assortert kolonialforretning. Det innebar nok at butikken som lå sentralt i byen hadde et bredt utvalg av kolonialvarer. Butikken hadde ikke selvbetjening som en konkurrent rett over i Storgata 25 - Hans Sperre hadde

T

Les mer

Til venstre og vegg i vegg med Ivar Halvorsens bakeributikk har vi en fotobutikk. Det var fotograf Hertha Gulbrandsen Pihl som drev denne. Hun var født i Kristiania i 1885, gikk i lære der eller i Sandefjord, før hun etablerte butikk og atelier på Chr. Hvidts plass omkring 1930. Hvor lenge hun drev vites ikke, hun døde i Sandar i 1957. Hun var registrert som fotograf, men vi har hittil ikke sett noe fotografi med hennes signatur. (Det var for øvrig på Hvidts plass en annen fotograf etablerte seg i 1968. Fotograf Arveschoug inntok lokalet lengst til høyre i gården vi ser her. Etter noen år flyttet firmaet inn i SBs tidligere ekspedisjonslokale nede i Storgata.)
I neste butikk, med Tiedemanns tobak-skiltet, selges tobakksvarer og blader kan vi se, antagelig også andre kioskvarer. På veggen ses en automat som folk kunne putte penger på og få varer fra utenom stengetid. Butikkens eierskap og driftsår kjenner vi dessverre ikke.
Alb. Furustad, Alb. står vel for Albert, annonserte seg som assortert kolonialforretning. Det innebar kanskje at butikken hadde ekstra bredt utvalg – eller et finere utvalg. Vi tror driften fortsatte til ut på 1960-tallet. Både om denne og nabobutikken mottar vi gjerne opplysninger fra leserne.
De to bygårdene vi ser har adresse Chr. Hvidts plass 3 (Halvorsengården) og Storgata 18. Førstnevnte har mistet balkongen vi ser, mens den andre er totalforandret i fasaden. 

Bearbeidet og tilrettelagt av Lardx Bildeklubb