Thorleif Jacobsen solgte herreklær, men var i tillegg spesialforretning for utstyr til sjømenn og hvalfangere. Det var altså en riktig herreekvipering. Ekspeditørene, tre i tallet, var i en
periode alle ivrige skyttere, og medlemmer i Sandar Skytterlag med tilhold på Hotvedt.