1883 og frem til 1906 drev Anders Mathiassen Sørum vognforretning i nr 14.
I første etasje hadde  urmaker C.Cristensen sin forretning.
Ved siden av holdt Lars Olsen til med sin butikk Garveri & Skotøiforretning.

Trygve Storm Larsen kjøpte gården da han måtte flytte grunnet bygging av Hvaltorget. Han foretok en meget omfattende rehabilitering av Torggata 14 og flyttet inn med sin jernvareforretning Oscar Storm Larsen.

Se bilde av stedet idag