I denne bygningen holdt ladestedet sitt første formannskapsmøte 2. mai 1817. Tidligere hadde  huset vært møtested for "borgersamlingene".
Kilde: Sandefjord Historie.

Denne gården har gjennom tiden vært brukt til forskjellig typer forretninger.
På 1830 tallet var bygget i bruk som vognmannsforretning med flere brukere.
Huset var også møtested for "de elegrerende menn".
Fra 1837 ble Sandefjords første formannskapmøter holdt her.
Carl Olsen startet på slutten av 1800 tallet en sigarforretning som ble drevet av hans kone.

Se bilde av stedet idag