For at vi skal kunne fortsette vårt omfattende arbeid med både innsamling og bearbeiding  av lokalhistorisk materiale fra  land og til sjøs, er vi avhengig av økonomisk støtte. Materialet vi presenterer kommer både fra  tidligere utgitte bøker og publikasjoner, og fra private givere. Vi vil imidlertid gjerne ha mye mer stoff. Ta kontakt med oss

Økonomisk bistand har vi blant flere fått fra:

  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune - Seksjon for kulturarv, Anders Jahres Humanitære Stiftelse,
  • Sparebankstiftelsen DNB og Bess Jahres Stiftelse.

De to siste har vi faktisk fått god økonomisk støtte både i 2019 og 2020. Dette som en bekreftelse for kvaliteten av vårt historiske arbeid.

I 2022 har vi igjen fått et kjærkomment bidrag fra Sparebankstiftelsen DnB, og takker på ny for tildelingen.
Vi har i april 2022 også fått en gledelig melding fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse at vi også i år har blitt tildelt et betydelig beløp til vårt arbeid.
I 2023 fulgte Kulturarv i Vestfold og Telemark Fylkeskommune opp med ytterligere kr.20.000, Bess Jahres stiftelse  med kr. 8.000 og Thorbjørn Hansens Stiftelse med kr. 40.000 til vårt arbeide. Lardex Bildegruppe er veldig glade for at så mange setter pris på vårt arbeide med å  få fram Sandefjords unike og imteressante historie.

Les mer

Arbeidet med de nye utgavene av Lardex og Sandefjord Rundt ble påbegynt av en gruppe entusiaster i januar 2016.

VIL DU HJELPE TIL? Vi erkjenner at galleriene ikke er perfekte.

Det mangler bilder og tekster flere steder, feil finner du nok også.

Lardex Bildeklubb jobber hele tiden med forbedringer. Har du bilder du synes bør være med, vil vi gjerne låne.

Opplysninger og rettelser mottar vi også med takk.

Vil du jobbe sammen med oss, enten med bilder, tekster eller lokalkunnskaper ?

Vi møtes hver torsdag kl. 12.00 i egne klubblokaler i Jernbanealleen 33 (inngang ovenfor Atlantic inne i gården ) 

Bruk vår KONTAKTMAIL hvis du har noe på hjertet du ønsker å dele med oss.

Sidene er for tiden under endring/oppbygging, men fortsatt tilpasset alle medier, pc, pad og telefon.

Ha et hyggelig opphold på våre sider!

Hilsen oss i Lardex Bildeklubb.

   
https://www.lardex.net