1922 besluttet Arbeiderpartiet i Sandefjord å gi ut egen avis, som beholdt navnet Folkets Dagblad. Fra 1. januar 1924 tok bladet navnet Vestfold Fremtid. Det skulle være organ også for Tønsbergdistriktet, der Norges kommunistiske parti hadde tatt Vestfold Arbeiderblad i 1923. Fra 1. januar 1924 ble bladet trykt i Nybrotts trykkeri, etter å ha vært trykt i Vestfold Arbeiderblad i 1922 og 1923. Sverre Hjertholm var redaktør fra november 1922 til 1945.