• Totalt bilder i artikkelen: 44

    Bilder tatt av skipslege Hasse Abel

   
https://www.lardex.net