P.C Pedersens Mekaniske Verksted lå i Haslebakken 2.

Her har det gjennim tidene vært ulike virksomheter. Av de som er kjent var: Erling Paulsen som produserte flaggstangkuler, deretter P.C Pedersen som produserte lamper og lysarmaturer. Deretter Bernt Evensen as som produserte galaniiserte jernfat til blant annet parfinbruk. 
Senere kom Haslevollen verksted som var at arbeidsmarkedstiltak for ungdom

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Bygning

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Interiør