Rødstangen, det vil si den del som lå vestenfor fjellet, bygslet Peder Søeberg i 1826 den nordligste delen av tangen og anla verv, der han bygde og kjølhalte fartøy. Beddingen lå nordvendt mellom odden og fjellet. I 1850 kjøpte Søren Lorens Christensen, som alt i 1842 hadde fått bygget sitt første skip "Fortuna" her, halvdelen av  Søebergværven. Søeberg og Christensen drev deretter verven i fellesskap inntil de døde i 1860-årene.

Kilde: "Skipsverver i Sandar og Sandefjord" ved Haakon Hansen, Utgitt av Hvalfangernes Assuranceforening, Sandefjord 1961