I stedet for den gamle kjølhalingen var flytedokker et godt alternativ for vedlikehold og reparasjon av skip. Etter initiativ fra Christen Christensen ble det i 1884 etablert et eget dokkselskap uavhengig av hans skipsbyggeri. Selskapet fikk bygget to flytedokker av tre ved verftet i Fjeldvik. I 1899 ble selskapet oppløst.