Christen Christensen kjøpte i 1892 også området der Klavenessværven tidligere hadde hatt sin virksomhet og slo dette straks sammen med sitt Framnæs Skibsværft under nytt firmanavn: Framnæs mekaniske Værksted. Treskipenes tid var snart forbi og stål det nye byggematerialet. Dampmaskin var den  nye fremdrift og skipenes størrelse økte.

Skipene bygget her i denne perioden har siden blitt betegnet og regnet som Byggenummerene 27 - 32 på liste over nybygg hos det senere A/S Framnæs mekaniske Værksted.